Lever behandelingen

Behandelingen

Manieren van opereren

Een operatie aan de lever heeft als doel om dát deel van de lever te verwijderen waar de tumor zich in bevindt. In de praktijk betekent dit dat vaak de helft óf, indien mogelijk, een deel van de lever (een segment) verwijderd wordt, zogeheten ‘segment resectie’.

Het komt voor dat de operatie wordt begonnen met een kijkoperatie, waarbij via een camera wordt gekeken of er uitbreiding van de ziekte is op het buikvlies. Wanneer er geen verdenkingen zijn op uitbreiding van ziekte wordt de ingreep voortgezet.

Bij het opereren wordt rekening gehouden met de anatomische indeling van de lever in verschillende segmenten. Ieder segment heeft zijn eigen bloedvoorziening. Deze onderverdeling in segmenten wordt gebruikt bij het bepalen of een operatie tot de behandelingsmogelijkheden behoort. Daarbij is het zeer belangrijk te weten of er genoeg leverweefsel overblijft als een deel van een lever verwijderd wordt.

Welk deel van de lever er bij u verwijderd moet worden, zal de medisch specialist met u bespreken op de polikliniek. Ongeacht welk deel/delen van de lever wordt/worden weggehaald, zal het litteken er in de meeste gevallen uitzien als in figuur 2.

De duur van de operatie hangt af van de uitgebreidheid van de ingreep, maar zal meestal tussen de 3 tot 8 uur zijn. Als een uitgebreide operatie is uitgevoerd, zult u na de operatie op de Intensive Care verblijven om u zo goed mogelijk te kunnen bewaken.

behandelingen-figuur-02
Figuur 2. Litteken bij een leveroperatie: naar één kant (doorlopende lijn) óf naar twee kanten (stippellijn).

Na de operatie

In de meeste gevallen komt u na uw leveroperatie voor ongeveer 24 uur op de afdeling Intensive Care of High Care te liggen. Omdat het IC-bed wel voor u beschikbaar moet zijn, is het af en toe mogelijk dat een operatie om redenen van een tekort aan IC-bedden moet worden uitgesteld. Uw behandelende artsen zullen hun best doen om dit niet te laten gebeuren. Echter, soms kunnen in de nacht voor iemands ingreep onverwachte zaken plaatsvinden, zoals een verkeersongeval of levertransplantatie, waardoor de bedden op de Intensive Care ongepland bezet zijn. Dit is een situatie van overmacht.

Welke risico’s of complicaties zijn er bij een leveroperatie?

Aan iedere operatie zijn risico’s verbonden. Er bestaat altijd een kans dat een complicatie optreedt. De meest voorkomende complicaties zijn (wond)infecties, gallekkage, vertraagde genezing door de onderliggende leverziekte of het tekortschieten van de leverfunctie.

De chirurgen van het Erasmus MC Levercentrum voeren jaarlijks meer dan 200 leveroperaties uit, waardoor zij zeer veel ervaring hebben.

Alternatieven voor een leveroperatie en/of transplantatie

Soms is een leveroperatie of levertransplantatie niet mogelijk, of niet nodig. Er zijn in het Erasmus MC Levercentrum vele nieuwe technieken beschikbaar om een levertumor onder controle te houden. Hieronder kunt u informatie lezen over deze alternatieven voor een leveroperatie.