Team

Chirurgen

Team Chirurgen

Verpleegkundig specialisten

Team Verpleegkundig specialisten


Secretariaat Patiëntgebonden zaken

Team Secretariaat Patiëntgebonden zaken

Secretariaat Algemeen (niet patiënt gebonden zaken)

Team Secretariaat Algemeen

Transplantatiecoördinatoren

Team Transplantatiecoördinatoren