Rotterdam lever- en pancreascentrum Meer informatie

HPB centrum Rotterdam

In het HPB-transplantatie centrum Rotterdam bieden wij u de beste mogelijkheden voor de aanpak van lever-, galwegen- of alvleesklieraandoeningen. Met name kwaadaardige aandoeningen van deze organen vereisen een grote deskundigheid en ervaring om een goede aanpak te garanderen. Ons team bestaat uit verschillende specialisten die dagelijks met deze bijzondere ziektes bezig zijn en die in nauw overleg de meest geschikte benadering voor iedere patiënt bepalen. Meerdere keren per week vindt een overlegmoment plaats tussen de teamleden om patiënten te bespreken.

De hierna volgende informatie over de HPB-aandoeningen is ingedeeld per orgaan en geeft zo goed mogelijk weer wat de stappen zijn die nodig zijn om beleid te bepalen.
Soms zal onderzoek dat wij gaan uitvoeren ten dele overeenkomen met onderzoek dat al eerder werd verricht in een ander ziekenhuis. Herhaling van onderzoek kan nodig zijn om de omvang van een afwijking te bevestigen en details beter in kaart te brengen. Na het stellen van een diagnose wordt een behandelplan voorgesteld. Soms kunnen de behandelingen die wij voorstellen door de bijzonderheid van de ingreep alleen door ons team worden verricht, zoals bij een levertransplantatie. In andere situaties kan het zijn dat een ander ziekenhuis een behandeling op dezelfde wijze kan uitvoeren en dat u kunt teruggaan naar een ziekenhuis in uw regio. Dit gaat in goed overleg met u en de betrokken specialisten.

Speciaal opgeleide verpleegkundig specialisten maken een belangrijk deel uit van ons team. Samen met een coördinerende secretaresse zullen zij u zo veel mogelijk helpen en begeleiden bij de verschillende afspraken. De verpleegkundig specialisten overleggen dagelijks met de medisch specialisten en kunnen eventuele vragen direct doorgeven.

Als de informatie die wij u hier aanbieden niet duidelijk is, kunt u uw vragen aan ons richten via ons contactformulier. Wij nemen uw suggesties graag ter harte en zullen proberen eventuele vragen op korte termijn te beantwoorden.