Chemotherapie

De behandeling met medicijnen tegen kanker wordt chemotherapie genoemd en de medicijnen cytostatica. Deze medicijnen hebben een remmende werking op de ontwikkeling en de deling van met name kankercellen. Er zijn vele soorten cytostatica en kankercellen kunnen verschillen in de gevoeligheid voor de diverse cytostatica. Om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken, wordt er meestal voor een combinatie van verschillende cytostatica gekozen. Deze cytostatica kunnen elkaar aanvullen en versterken.

De periode waarin de cytostatica worden toegediend, vaak gevolgd door een rustperiode, heet een chemokuur. Chemotherapie wordt over het algemeen gegeven als aanvullende behandeling ná of voor een operatie en als behandeling om klachten te verlichten.

Chemotherapie wordt gegeven door de internist-oncologen van het Levercentrum, zij kunnen alle vragen over de behandeling met u bespreken. Na een afgesproken aantal chemokuren wordt opnieuw een CT-scan of MRI-scan van uw lever gemaakt en pas dan kan er een beslissing worden genomen voor een eventuele operatie. Hierover kunt u meer nalezen in de brochure ‘Chemotherapie’ van het KWF.