Ablatie van de lever

Radio Frequente Ablatie (RFA) en Microwave ablatie zijn technieken waarbij tumorcellen vernietigd worden door ze te verhitten. Met deze technieken wordt de tumor lokaal vernietigd en tegelijkertijd zo min mogelijk schade aangebracht aan het gezonde, omliggende weefsel. De behandeling kan ook plaatsvinden als overbrugging naar een levertransplantatie.

Na precieze plaatsbepaling met behulp van een echografie wordt een naald in de tumor gestoken. Dit kan via de huid gebeuren (dit heet percutane behandeling = door de huid heen), of tijdens een (kijk)operatie wanneer de lever direct kan worden aangeprikt (open behandeling). Vervolgens wordt via de naald de tumor verhit tot boven de 60°C. Op die manier wordt de tumor vernietigd. Een voorwaarde voor deze behandeling is dat de tumor niet te groot is. Deze behandeling wordt binnen de samenwerking van het Levercentrum uitgevoerd door de radioloog. De behandeling vindt plaats onder algehele narcose of met een roesje, afhankelijk van plaats, grootte en het aantal afwijkingen.

In het Erasmus MC Levercentrum is de eerste behandeling in 2 op de 3 patiënten afdoende. Bij 1 op de 3 patienten groeit de tumor opnieuw, maar de behandeling is relatief veilig en kan zo nodig herhaald worden. Na de behandeling is controle van het resultaat met CT scan nodig. De eerste controle is meestal 6 weken na de behandeling. Na elke CT-scan komt u terug op de polikliniek Heelkunde. De chirurg zal de uitslag van de CT-scan met u bespreken.

naald-door-de-huid
Onder echo-geleiding wordt de naald (door de huid) aangebracht om vervolgens gedurende enkele minuten de tumor te verhitten.