Radio-embolisatie

Sommige grote levertumoren kunnen worden behandeld op een manier die lijkt op een chemo-embolisatie. De ingespoten bolletjes bevatten dan echter geen chemotherapie maar radio-activiteit. De tumor wordt daardoor als het ware van binnenuit bestraald. Net als bij chemo-embolisatie is een radio-embolisatie een percutane ingreep, waarbij de radioloog van het Levercentrum via de lies of de pols een catheter tot vlak voor de levertumor inbrengt. Omdat radio-actieve bolletjes langdurig hun werk doen, is het van belang dat deze bolletjes op precies de goede plaats in de levertumor terecht komen. Daarom zal eerst een proefbehandeling plaats vinden om te bekijken of de bolletjes op de goede plaats te krijgen zijn en zal vervolgens twee weken later de definitieve behandeling plaats vinden. Meestal zijn er twee behandelingen nodig. Ook deze behandeling kan plaatsvinden als overbrugging naar een levertransplantatie.