Chemo-embolisatie (TACE)

In het Erasmus MC Levercentrum kunnen grote levertumoren worden behandeld met een combinatie van het afsluiten van het voedende bloedvat (embolisatie), gecombineerd met het achterlaten van hoge dosis chemotherapie in de tumor. Deze techniek heet chemo-embolisatie en wordt percutaan (=door de huid) heen uitgevoerd. Vanuit de lies of de pols wordt door de interventieradioloog van het Levercentrum een vaatkatheter opgevoerd door het slagadersysteem tot vlak voor de levertumor. Na controle op de juiste ligging van de vaatkatheter worden bolletjes chemotherapie in de tumor gespoten, waarna dit bloedvat wordt dichtgelijmd. Hierdoor verschrompeld de tumor op termijn. Vaak zijn meerdere keren nodig om een tumor afdoende te behandelen. De behandeling kan ook plaatsvinden als overbrugging naar een levertransplantatie.