PET scan

Een PET scan is een onderzoek dat informatie geeft over de stofwisseling in het lichaam. Het is een nucleair onderzoek waarbij radioactieve voedingsstoffen (bijvoorbeeld suikers en eiwitten) aan een patiënt worden toegediend. Op plaatsen met een verhoogde stofwisseling, zoals in een kwaadaardige tumor, worden meer voedingsstoffen opgenomen. Dit kan met een PET camera in beeld worden gebracht.

Het apparaat waarop PET scans worden gemaakt, lijkt veel op die van een CT scan (zie afbeelding)

PET-scanner
PET-scanner

Voordat de patiënt op de tafel komt te liggen, wordt de vloeistof met radioactieve stoffen ingespoten. Deze moet zich eerst door het lichaam verspreiden.

Een PET scan is geen standaard onderzoek voor patiënten met een leveraandoening. Indien een CT of MRI scan niet overtuigend is, komen patiënten met darmkanker, die verdacht worden van een uitzaaiing (onder andere naar de lever) in aanmerking voor een PET scan.

Het Erasmus Medisch Centrum heeft nog niet de beschikking over een PET-scan. Patiënten worden voor de scan doorgestuurd naar Antwerpen of Nijmegen, waarna de uitslag hier wordt besproken.

donorlever
Voorbeeld PET Scan

Op deze scans ziet u een dwarsdoorsnede door het lichaam in de lengterichting. De door de pijlen aangegeven donkere vlekken zijn plekken met verhoogde radioactiviteit, gelegen in de lever. Deze wijzen op de aanwezigheid van uitzaaiingen in de lever.

donorlever
MRI van een grote afwijking met vocht (witte pijl) in de lever met een klein inliggend schot (gele pijlpunt)
donorlever
CT scan van dezelfde patiënt, met de grote afwijking met inliggend vocht (donker in vergelijking met de MRI, witte pijl) met een klein inliggend schot (gele pijlpunt).

donorlever
Echografie van dezelfde patient, met de afwijking met vocht donker op het echobeeld (witte pijl) en het inliggende schot (gele pijlpunt).

Een echografie, CT scan en een MRI onderzoek geven andere informatie over de aard van de afwijking. Afhankelijk van de aard van de afwijking zal er een combinatie van onderzoeken nodig zijn om een goede diagnose te stellen.