MRI scan

Een MRI scan (MRI = Magnetic Resonance Imaging) gebruikt magnetische energie en radiogolven om dwarsdoorsneden, of plakken van het lichaam te maken. Een MRI scan bestaat uit een buis en een cilinder vormige magneet.

Tijdens het onderzoek wordt een signaal afgegeven waarvan de energie voor een deel door de atomen van het lichaam wordt geabsorbeerd en voor een deel teruggekaatst. Deze teruggekaatste signalen worden door een computer gemeten en omgezet in een afbeelding. Een voordeel van het MRI onderzoek is dat de MRI scan afbeeldingen in alle richtingen kan maken, en niet alleen dwarse plakken. Het maken van een MRI scan kan nodig zijn om onderscheid te kunnen maken in verschillende afwijkingen die met een CT scan niet te onderscheiden zijn.

Voor het onderzoek wordt de patiënt in een soort koker geschoven, welke vrij nauw is. Het onderzoek duurt ongeveer 40 minuten, en er worden tijdens het onderzoek meerdere series foto's gemaakt. De patiënt voelt verder niets van het onderzoek.

donorlever
Voorbeeld van een MRI Scan

Hieronder ziet u een voorbeeld van een MRI scan van een normale lever in twee verschillende richtingen.

donorlever
Hier ziet u een MRI van de lever die op dezelfde manier een doorsnede door het lichaam maakt als de CT scan. Links op het plaatje is rechts in de buik. U ziet daar weer de lever, en in het midden van de lever ziet u een onderdeel van het galgangstelsel, wat een witte kleur heeft.
donorlever
Hier ziet u een dwarsdoorsnede door het lichaam, maar nu in de lengterichting. De lever is hier wat moeilijker te zien, maar ligt rechtsboven in de buik. Op deze scan ziet u opnieuw de galgang wit aankleuren.