Stereotactische radiotherapie

Radiotherapie is een behandeling waarbij door middel van radioactieve straling de tumorgroei gestopt wordt. Radiotherapie kan worden toegepast bij niet te opereren kwaadaardigheden van de lever. Leverweefsel is erg gevoelig voor bestraling, waardoor het lastig is om levertumoren effectief te bestrijden en het gezonde leverweefsel in de buurt van de tumor te sparen. In het Erasmus MC wordt gebruik gemaakt van een nieuwe techniek die de stralen veel preciezer op de tumor worden gericht. Door gebruik te maken van een frame (zie beschrijving hieronder) zal de tumor minder bewegen en kan de positie ervan veel nauwkeuriger worden bepaald. Het omringende gezonde weefsel kan bij deze manier van bestralen meer gespaard blijven.

U ligt bij stereotactische radiotherapie in een U-vormig frame, genaamd het ‘Stereotactic Body Frame’ (stereotactisch lichaamsframe). In dit frame ligt een vacuüm gezogen matras, die de ruimte tussen u en de wanden van het frame opvult. Op deze wijze worden uw lichaamsbewegingen beperkt (zie figuur 4). Voor vermindering van de beweging van de buik door ademhaling wordt bovendien ter plaatse van de navel een aandrukplaat aangebracht (zie figuur 5).

stereotactische-radiotherapie-04
Figuur 4. ‘Stereotactic Body Frame’ + matras
stereotactische-radiotherapie-05
Figuur 5. Aandrukplaat op de buik

In het voorbereidingstraject worden meerdere foto’s gemaakt om het te bestralen gebied vast te stellen. De eigenlijke behandeling bestaat uit 3 bestralingen, om de dag: op maandag, woensdag en vrijdag. U wordt gedurende deze gehele periode opgenomen op de afdeling Radiotherapie van het Erasmus MC-Daniel den Hoed. Eén bestralingssessie duurt in totaal ongeveer 60 minuten. De voorbereiding op de bestraling neemt 45 minuten in beslag. Dan wordt u in het frame gelegd en worden foto’s gemaakt om de locatie van de tumor te bepalen. Het bestralen zelf duurt ongeveer 15 minuten. In figuur 6 ziet u een afbeelding van het bestralingstoestel.

stereotactische-radiotherapie-06
Figuur 6. ‘Stereotactic Body Frame’.